Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, November 18, 2009

LATIHAN PENGENDALIAN PERALATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN ICT

Dalam menerima dan merekod penerimaan barang staf ADTEC Taiping juga diminta untuk mengikuti kursus dalaman atau training sebarang peralatan dan sistem yang diterima dari pembekal atau kontraktor. Training yang telah dilikuti ialah penggunaan sistem PA/ AVA, Air-cond, Sistem Kumbahan dan lain-lain. Kehadiran semua pegawai ADTEC ketika training ini bagi memastikan kendalian peralatan dan sistem yang disediakan di ADTEC Taiping akan berjalan lancar. Pada 18 November 2009 training mengenai sistem kumbahan diadakan oleh kontraktor. Maklumat operasi dan penyelenggaraan sistem kumbahan diberikan semasa sesi latihan tersebut. Berikut adalah beberapa gambar yang diambil semasa sesi latihan tersebut


Kontraktor sedang menunjukkan plan sistem kumbahan.


Bersungguh En. Jamal bertanyakan soalan.
(nampaknya nanti kalau ada keroskan En. Jamal orang pertama yang akan mengendalikan...)


Sistem kawalan kumbahan dikendalikan berfungsi secara automatik
yang dikendalikan dari bilik kendalian

No comments:

Post a Comment