Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, April 4, 2010

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE MAKMAL MIKROELEKTRONIK DI MIMOS & UKM

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE MAKMAL MIKROELEKTRONIK DI MIMOS & UKM

PENGENALAN

Kursus Teknologi Mikroelektronik ADTEC Taiping merupakan kursus utama yang akan dijalankan di institut ini yang akan membuat enrolmen paling ramai dengan kapasiti 240 pelajar. ADTEC Taiping juga merupakan Pusat Kecemerlangan ( Centre of Excellent ) bagi Kursus Mikroelektronik. Empat ( 4 ) pengkhususan utama yang terlibat di dalam bidang ini iaitu IC design, Fabrication, Failure Analysis dan juga Assembly and Packaging. Kursus Teknologi Mikroelektronik yang akan dijalankan di ADTEC Taiping akan merupakan kursus perintis bidang mikroelektronik yang akan menjalankan kesemua 4 bidang pengkhususan tersebut.

TUJUAN

Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal dalam bidang Mikroelektronik kepada tenaga pengajar kami. Objektif lawatan ini adalah :

1) Lawatan tapak ke makmal Mikroelektronik.

2) Mengadakan kerjasama dan dapat berkongsi pengalaman dari segi kepakaran khususnya di dalam silibus pembelajaran, kemahiran teknikal, pemantauan dan penyelenggaraan serta bahan-bahan rujukan yang digunakan.

3) Mengadakan hubungan baik antara industri-industri yang berkaitan dengan bidang Mikroelektronik.

4) Mendapatkan penasihat kepakaran dari institusi pengajian tinggi dan juga industri-industri.

LOKASI LAWATAN

1) MIMOS BERHAD – 22/3/2010 bermula jam 8.30 pagi hingga jam 1.00 tengahari

2) UKM - 23/3/2010 bermula jam 8.30 pagi hingga jam 1.00 tengahari

MIMOS BERHAD.

MIMOS merupakan sebuah syarikat badan berkanun yang telah beroperasi sejak 1995. Misi dan visi MIMOS adalah untuk menjadi pusat kajian Mikroelektronik yang berteknologi di negara ini. Di antara bidang-bidang kajian yang dijalan di MIMOS adalah Micro Energy dan Micro-System (MEMS / NEMS).

Setelah kami sampai di sana, kami telah disambut dengan baik dan diberi sedikit penerangan dan pendedahan mengenai kajian-kajian yang dibuat oleh MIMOS.di bilik mesyuarat.

Kami telah dibawa lawatan tapak ke clean room Fabrication dan failure analysis. Kami diberi penerangan mengenai proses-proses dan fungsi setiap mesin yang digunakan di dalam clean room tersebut.

IMEN, UKM

Institut Microengineering Nanoelectronics atau nama singkatannya adalah IMEN yang merupakan salah satu institut penyelelidikan pelbagai bidang yang berkaitan Microelectronics advance dan Nanotechnology. Selain itu, IMEN juga merupakan pusat penyelidikan kebangsaan di Negara ini dalam bidang Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik..

Di antara makmal-makmal clean roon yang telah kami lawati ialah Clean Room Fabrication, makmal Fotonik,& Nanofotonik dan Organik & Printed Electronic.

Setelah selesai lawatan ke makmal-makmal, kami dibawa ke bilik mesyuarat untuk sesi perbincangan.
No comments:

Post a Comment