Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, February 9, 2010

MESYUARAT COPA

Bermula pada hari khamis 4 Feb. 2010 selama 3 hari satu persidangan telah diadakan di ADTEC Taiping melibatkan beberapa Agensi dan Jabatan. Mesyuarat yang dimaksudkan ialah Cod Of Pratice Skill Accreditation Program (COPA). Mesyuarat ini bertujuan mewujudkan garis panduan kod amalan pentauliahan program kemahiran di Intitusi-institusi kemahiran di Malaysia. Tujuan kod amalan ini ialah untuk mendapatkan pengiktirafan persijilan daripada JPA berpandukan kepada kod yang sama dibawah program Akriditasi MQA. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Tn. haji Syariff b. Hussin. Persidangan ini melibatkan MQA, Kementerian Sumber Manusia, JTM, IKBN, JPK, dan JPA.

No comments:

Post a Comment